آری فقط نتورک نه

خدایا برای همه خوشبختی میخواهم....

آری فقط نتورک نه

خدایا برای همه خوشبختی میخواهم....

آری فقط نتورک نه

**ابتدا تحقیق سپس عمل کنیم**
**ابتدا مشورت سپس باور کنیم**
**ابتدا فکر سپس انتخاب کنیم**
**نظر یادت نره**

آخرین نظرات
نویسندگان

1)آیا این شرکت ها مجوز دارند؟

جواب:

بله مجوز دارند خیلی هم خوب دارند ولی مجوزی که تایید شده ی وزارت صنعت ومعدن است وفقط یک مجوز در این وزارت خانه تصویب شده است که این شرکت ها به مدت 5 سال میتوانند کار کنند وبعد از گذشت 5 سال اگر این شرکت ها تاثیر منفی بر جامعه نگذاشته باشند وتوانسته باشند که اقتصاد ایران را رونق ببخشند تازه وزارت صنعت ومعدن این روش  کار را به مجلس برده واگر مجلس این کار را مورد پسند خود دید واین کار باشاخصه های جامعه ی اسلامی هماهنگ بود تصویب خواهد کرد

(اگر این کار باشاخصه های جامعه اسلامی یکسان بود بعد از 5 سال تازه مجوز خواهند گرفت)

(البته که مجلس با تصویب این قانون یعنی گلدکوئیست (که دوباره در پوشش بازایابی شبکه ای ظاهر شده اند)ضرر دیده پس از یک لانه ی مار ,دوبار گزیده نمیشود)

2)آیا از لحاظ شرعی مشکل ندارد؟

جواب:

بنده که نمیتوانم نظربدهم ولی وقتی به سایت مراجع مراجعه میکنی ویادفاترشان میبینی که همه گفته اند حرام است وجایز نیست

اما حالا خیلی ها میگویند که مجوز دارد وتایید مجلس وشورای نگهبان است پس حلال است ومورد تایید آیت الله خامنه ای است چون ایشان میگویند که هرقانونی در مجلس تصویب شود پس از لحاظ شرعی مشکلی ندارد ابتدای امر بگویم که آیت الله خامنه ای هیچ موقع این حرف را نزده اند وبه فرض هم که گفته باشند این کار که اصلا قانونی نشده ودر مجلس رای گیری نشده است پس مورد تایید شورای نگهبان هرگز قرار نگرفته است وخود آیت الله خامنه ای هم این کار را جایز ندانسته اند

3)هر موقع کم می آوری میگویند که احمقانه مثبت باش!

این جمله به ظاهر قشنگ است ولی درباطن چی آیا این جمله زیباست یاخیر اصلا در این مورد فکر کردید که چرا میگویند احمقانه مثبت باش یعنی جناب عالی اصلا فکر نکن یعنی احمق باش وکسی که احمق باشد هر چی بهش بگویند به سادگی باور میکند

آیا نباید انسان فکر کند کجای دین ,کجای زندگی واقعی آمده است که احمقانه مثبت باشد به چیزی فکر نکند هرچه میخواهد بشود.

4)اصلا تاحالا شده  از کسی که داخل این شرکت ها کارکرده باشد وبیرون آمده است سوال بپرسید وبگوید خوب است (البته کسی که دوست واقعی باشد) شاید شده باشد ولی موقعی که دوست شما  بیرون است وبه شما بگوید خوب نیست شما به کسی که شمارا برای کار معرفی کرده است میگویید که پرسیدم وگفته اند که مشکل دارد ولی او هم در جواب میگوید به نظر خودت کسی راکه از دانشگاه اخراج کرده باشند میگوید دانشگاه بد است یا خودش مقصر است مسلما میگوید که دانشگاه مقصر است پس این کار هم همین طور است و شما شاد وشنگول که ایشان راست میگوید وبه حرف های دوستت گوش نمیکنی (مثل خریت های خود بنده) که گفته این کار خوب نیست

اصلا برو ازچهار نفر انسان باکمال وفهم وکسانی که رشته ی اقتصاد میخوانند بپرس از مراجع عظماء از دوستان از آشنایان بپرس

(حتما مشورت دراین کار بگیر حتما حتما وبه حرف این وبلاگ تنها گوش نکن)

5)در این شرکت ها اگر بگویی که از وبلاگی این مطالب را خوانده ام آنها میگویند که شما باید به سایت دولتی اعتماد داشته باشی نه یک وبلاگ شخصی!

چقدر جالب واقعآ چقدر جالب آیا به نظر خود شما هم همین طور است یانه!

آیا تمام وبلاگ ها مورد اعتماد نیستند؟

آیا مطالبی که قرار میدهند بی دلیل و مدرک است؟

آیا باید برهمین اساس تمام وبلاگ ها باید فیلتر شوند؟

اصلا مطالب بی اهمیت است برو توسایت مجلس ویک نگاهی به قانون ها بنداز ویک جستجو ساده هم که بکنی میبینی که چنین قانونی نیست

و.....

تصمیم باشما ؟

6)آیا اشباع نمیشود؟

نه مگه میشه مگه داریم مگه میشه شغلی که ثانیه ای 11 نفر در جهان وارد آن میشوند (به قول خودشان) اشباع شود چه حرفایی میزنی دست بردار از این همه سنتی فکر کردن

آره درسته غیرممکن است که اگر به این منوال پیش برود و حتی قانونی کامل شود واز لحاظ شرعی هم مشکلی نداشته باشد اشباع شود مثلا در ایران روزی 10000نفر وارد شوند چه میشود  در سال میشود3655000ودر 5سال میشود1825000نفر پس از 10سال182500000که خیلی زیادتر ازجمعیت ایران میشود به فرض محال که در 10 سال آینده ایران 18000000باشد آخ یادم رفت راستی ما نتورک را صادر میکنیم به خارج کشور یا بهتر بگویم دست های ما به خارج از کشور میرود وما از اشباع شدن جلوگیری میکنیم بعععععله دیگر خارج ازکشور که همه بیکار هستند ومنتظر این شغل های درآمد آزا هستند.

اصلا این ها همه بدرک مگه نمیگویند که اشباع نمیشه چون بعدا قوانین سخت میگذارند تاکسی نتواند به راحتی وارد شود پس از همین حرف معلوم میشود که پایینی ها ضرر میکنند و بالایی ها در آمد زایی پس بدبخت آن آدم های آخری که وارد میشوند البته که باشما نیستم شما که از 1000نفر به بعد وارد شده ای نه اصلا باتویی که نفر20000امین هستی نیستم وبا تویی که نفر50000امین نفراین شرکت وارد میشوی نیستم

نه فکر نکنیا که باتوهستم چون باید احمقانه مثبت باشی  فقط احمقانه مثبت باشی

حالا برو حالشو ببر برو کار کن تا بالاسریت چون دوستت بوده ودوست داشته زندگیتو عوض کنه یه وقت فکر نکنی بالاسریت فقط در دلش به سود خودش فکر میکند این فکر را اصلا نکن اصلا برای امتحان این جمله شما دوهفته باهاش در این کار قطع رابطه کن بعدا معلوم میشود همه چی!

7)چه جوری شمابرای این کار انتخاب میشوید؟

خوب ابتدا کسی که شمارا معرفی میکند ومشاوره میبرد خودش هم قبلا این مراحل را طی کرده است ابتدا شما وارد کار میشوید وبه شما میگوین مثلا اسم وفامیل 400نفر ازکسانی که میشناسیدشان بنویس بعد از بین این چهارصد نفر 100نفر انخاب کن (البته کسانی که دوستشان داری)بعد این 100نفر میشود40نفر وبعد از آن مرحله ی اصلی که باید از این همه اسم 25 نفر را که دوست داری باهاشون کار کنی ودوست داری خوشبختشان کنی وزندگیشان را متحول سازی(البته بدتر شود) در این لیست بنویس و از این 25 نفر اصلی 5 نفر برای مشاوره انتخاب میشوند (مرا این فیلتر کشته است) این است رمز موفقیت این شرکت ها چون میدانند شما به عزیز ترین دوست ویافامیلت نه نمی گویی (مگه دروغ میگم دادش عزیزم) وبه اعتبار او وارد میشوی وبعد خودت هم در این منجلاب گیر میکنی وکار بالاسری ادامه پیدا میکند....

پس باید تا میشود دراینجا دوستی را بگذاریم کنار وگول زبان بازی این افراد را نخوریم.

8)آیاهمه ی فعالیت های این شرکت ها بد است ؟

خیر خیر

هرگز چنین نیست شمارا به زندگی امیدوار میکند وخیلی کارهای خوب یاد میگیری مثل همه باهم خواهر وبرادر هستیم وازهمه مهم تر که تورا عدف دارت میکنندخوبی های زیاد دیگر مثل پدر ومادرت واجب نیستند ابتدا نتورک وبعد پدر ومادر

ابتدا بالاسریت وهرچه اوگفت بعد بقیه , بالاسری نعوذبالله خدا میشود

اول باید نتورک کنی اگر شده باشد گوشواره بفروشی اگر شده باشد لپ تاپ  بفروشی اگر شده باشد جلوی بهترین دوستانت مسخره شوی اگه اعتبارت بین مردم پایمال بشود تابتوانی نتورک کنی

این همه خوبی ,کیه که جرأت کند این همه خوبی را ازدست بدهد

(ازپدر ومادرعزیزم معذرت میخواهم اگر اشکشان را درآوردم به خاطراین کار لعنتی معذرت حلالم کن مادر جان)

(از دوستانی که از دست دادم از آبرویی که بین مردم پایمال شد معذرت میخواهم)

آره هرکاری یک سری معایب دارد ومزایایی هم دارد ولی این کار از درون پرازمعایب است کاری که باعث شود عمرت تلف شود برای هیچ, کاری که اشک مادر را درآورد کاری که ..... بدرد نمیخورد به خدا میخواهی دوست عزیزم باور کنی ویاباور نکنی میل خودت است ولی ساده لوح نباش

9)چرا پس این همه وارد میشوند یعنی این همه آدم مشورت نگرفته اند؟

بله حتما مشورت گرفته اند ولی از کسی که معرفی اش کرده است به این کار یا بهتر بگم به اعتبار دوستش وارد شده است

عزیزان ای کسانی که مطالعه میکنید خواهشا از کسانی که چهار تا پیراهن بیشتر پاره کرده اند مشورت بگیرید

ویا اصلا مشورت نگرفته اند مثل اینجانب که به اعتبار بهترین دوستم که برام مثل داداش میموند وارد شدم (مگه نه داداشی)که کاشکی وارد نمیشدم

................................................................................................................................................................................

ولی حالا اگر از من بپرسید که چه کار کنیم برویم ویانرویم اختیار به دست خودتان است میتوانید بروید ویانه میتوانید بعدا از این اشتباه خود که گرفتید حسرت بخورید که چرا چرا تحقیق نکرده ام !

من نظرات خود را فقط ننوشته ام نظرات یک عالمه تجربه ی دیگران داخل این متن است پس این متن را بادقت توذهن خودت بسپار

یادت نرود که تو فقط تصمیم گیرنده هستی وکسی برای تونباید تصمیم بگیرد ولی مشورت همیشه خوب است

راستی بگم که عزیزی که داری این متن را میخونی تو وارد نتورک بشوی ویانشوی هیچ ضرر ونفعی برای من ندارد ولی بعضی موقع ها اطلاع رسانی از بعضی چیزهای دور وبرت خوب است وشاید باعث شود که یک کار خیر کنی وجلوی ازبین رفتن عمر خیلی از آدم ها شود.

تصمیم.......................با ...........................خودتان..................عزیزان....................موفق شوید..............

 

 

نظرات  (۲۲)

جناب جلالی ...الان دوره ای شده که ربا به شکل اسلامی در اومده راحت تو بانکا دارن بهره میگیرن پس حالا چون مراجع اعتراضی نمیکنند ربا حلاله....بلی؟...باااارها تو قران به تعقل اشاره شده ...شما عقلتو میدی دست ادمایی که به ربا ایرادی نمیگیرند اونم تو مملکت اسلامی که به طور صریح در قران حرام اعلام شده .
 • یاسین جلالی
 • از نظر شرعی کسی میتونه این فعالیت رو رد کنه که مرجع تقلید باشه و به احکام معامله اسلامی و اخلاقی کاملا آگاه باشد . شرایط معامله اسلامی از سه نظر : 1 - دو طرف معامله 2 - جنس مورد معامله 3 - خود معامله . قابل بررسی است و بازار یابی شبکه ای از هر سه منظر کاملا مورد یررسی قرار گرفته و هیچ گونه مشکلی ندارد . و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است . 
  رد بازاریابی شبکه ای از طریق قانون.
  در ابتدا عرض کنم بنده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد هستم و تمامی مطالب من علمی و زیر نظر اساتید حرفه حقوق تهیه شده و خدمتتون عرض کنم که عنوان پایان نامه من "بستر بازاریابی شبکه ای در ایران" و من تحقیق جامع ای در مورد نت ورک و دسیسه های هرمی از داخل و خارج کشور داشتم و با اساتید عالی حقوق و هم مراجع عظام بحث کرده ام.
  من نمیخوام از تاسیس و استارت و ماهیت این شرکت ها بگم فقط میخوام یک مورد واسه شما مشخصه بشه
  ""غیر قانونی و غیر شرعی بودن بازاریابی شبکه ای""لطفا مطالعه کنید.با این مطلب دهن تمامی لیدر ها و کسانی که سراغتون میان واسه فالو رو ببندید و دوستانی که واستون عزیز هستند رو میتونید به قول نتورکرها فالو منفی کنید و از اعدام نجاتشون بدید.
  بله درست خواندید"اعدام"
   من خودم از لیدرهای ابر تجارت کهکشان بودم که نت قانونی رو تیر ٩١ استارت زدم و با چهار محور فعال با نزدیک به سه هزار زیر مجموعه(حداقل دو هزار نفر اکتیو)  و درامد استیبل ١٨ میلیون(تونستم نیسان مورانو  رو ویژن بکشم حتی)در اسفند  ٩٢ لغو اکانت زدم(نفر ١٩ از ٢٥ نفر بچه های میدون شرکت بودم،اهل فن میدونن که تمام تصمیمات شعب در شب نشینی های اهل میدون تعیین میشه)پس این وصله های نتونستی و تنبلی و واسه نت نیستی به من نمیچسبه.دوستانی که تو ابرتجارت مشهد شعبه خیابان بهار کار میکردند منو میشناسن چون وقتی رفتم کل تیمم رو بردم (شیفت نکردم تو یک شرکت دیگه) و این حرکت سر صدا کرد تو شرکت .بماند تو پست قبلی توضیح دادم  چرا این نت رو رها کردم و دلیلش هم ١-غیر قانونی بودن،٢-حرام بودن درامد چون درامد این شرکت ها مصداق ایه" اکل مال به باطل" هست .دوستان لقمه حلال رو جدی بگیرید فردا روز همین لقمه میشه نطفه و میشه بلا جونتون از من گفتن.اکل مال به باطل دقیقا مثل ربا گرفتن هست یعنی"جنگ با خدا"من اصلا ادم خشک مذهبی نیستم اما حق الناس و نون حلال حالیمه چون بابا خدابیامرزم همیشه بهم یاد میداد نون حلال بخورم.خب شروع میکنیم:
  تماما "منطقی" و با دلیل و ارجاع به "رفرنس های قانونی" حرف میزنم.
  اول صحبتم با اونایی که  هر کسی که از این تجارت میره بیرون بهش میگین:" خودتون نتونستید، تو نتونستی ، تنبل بودید ، کار رو قبول نداشتید ، نت ورک واسه همه است اما همه واسه نت نیستند و ...
  ببینید شما دو دسته هستید:
  ١-یا پراسپکت هستید و تازه وارد که ذهنیت شما از نتورک عین یک برگه سفیده که همه چی میشه روش نوشت پس خودتون رو گول نزنید حرف هایی رو عین طوطی تکرار میکنید که ما (لیدرهای سطوح بالا) خودمون بهتون یاد دادیم( نتورکرهای نزدیک به هد یا لگ شرکت اسمشو میزارن پارادایم شیفت که همون بستن و طراحی ذهن زیر مجموعه است)
  به احتمال زیاد خودتون از "داپلیکیت" خبر دارید .داپلیکیت همون شبیه سازی زیر مجموعه است با بالاسری ها یعنی شبکه واحد.(حالا صبر کنید که به جایی برسید که بهتون بگن شما فکر نکن مغز بالاسری هات رو بزار تو سرت فقط)
  ٢-یا خودتون از اون دسته لیدر هایی هستید که خودتون میدونید داستان چیه و جواب هر گونه سمپاشی رو(که همون ابجکشن های تهاجمی و قهری است) با تحقیر یا سوال جواب میدید.(دوستان تازه وارد میدونید که جلسات حل ابجکشن واسه همین موقع هاست دیگه ،نه؟هر کس میاد قبل جلسه باس ده تا ابجکشنی که تو طول هفته با اون مواجه شده بیان کنه تا مابقی اعضا گوش هاشون با این سوالات یا دغدغه ها اشنا بشه و جواب این سوال رو بدونند شاید که باهاش روبرو بشن)
  حالا ببینید نتورک(به اصطلاح) قانونی در ایران دو تا مشکل داره:
  ١-قانونی         ٢-شرعی

  ١-مشکل قانونی:بله درست شنیدید هیچ قانونی در ایران در مورد بازاریابی شبکه ای در ایران وجود ندارد.حالا توضیح میدم واستون تا بفهمید تو چه دامی افتادید.
  همه سایت ها و وبلاگ ها رو بی خیال میشیم چون با گشت و گذاری که داخل سایت ها داشتم یا از روی غرض مطلب میذارن نه از روی منطق چون اونی که حتی یک روز واسه این به اصطلاح تجارت وقت گذاشته باس براش دلیل بیاری تا قبول کنه ما کاره ای نیستیم که بخواد به حرف ما اعتماد کنه شما مطمئن باش کسی که دعوت میشه به نتورک سیرکل(تحت نفوذ و داخل دایره نفوذ ذهنی و عاطفی)دعوت کنندشه پس حرف دعوت کنندش براش قابل قبول کننده تا ما.
  خب از طریق لینک زیر وارد سایت خود شورای نگهبان میشیم:
  ‏http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=3b49dcbe-06fe-4f66-95ac-086136790aa4&LayoutID=2831b723-4600-4b35-bd1b-1596027a8546&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&SearchKey=
  ایا واستون پیچیده است جملات حقوقی؟اشکال نداره من خودم چون رشته حقوق خونده ام واستون توضیح میدم(توضیحات منو هم قبول ندارید ،فقط کافیه حداکثر ٥٠ هزار تومن خرج کنید برید جای یک وکیل حقوقی .ایا سرنوشت خودتون ارزش ٥٠ هزار تومن رو نداره؟)
  خب راهنمایی تون میکنم.
  در تاریخ ١٣٨٤/٣/٤  طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در قانون "تجارت الکترونیک" داخل مجلس تصویب شد.(طرح مصوبه خود مجلس هست که پس از بررسی آن در کمیسیون مربوطه به ان در صحن علنی مطرح میشه و بعد از رای گیری در صورت رای اکثریت به ان و تصویب در مجلس تقدیم به شورای نگهبان میشود)
  خب این طرح در مجلس تصویب شد.ولی واسه اینکه با قانون و شرع مشکل داشت بعد از دوبار رفت و برگشت به شورای نگهبان تصویب شد.
  (شورای نگهبان یک شورای دوازده نفره است که شامل شش حقوقدان و شش فقیه  می باشد.شش فقیه مصوبه های مجلس رو از نظر شرع اسلام بررسی میکنند و شش حقوقدان مصوبه های مجلس رو از نظر قانون اساسی کشور)اینو توضیح دادم که بدونید روال تصویب یک قانون چی هست.
  خب ادامه میدیم.گفتیم این طرح(راستی لازم به ذکر بگم که این قانون مبارزه با شرکت های هرمی رو مجلس طبق طرح بررسی کرد یعنی دولت وقت طبق لایحه اون رو به مجلس نداده،چون مصوبه هایی که تو هیئت دولت تصویب میشه و ارائه میشه به مجلس رو لایحه می نامند و مصوبه های خود مجلس رو طرح مینامند) با دو بار رفت امد و رد شدن از فیلتر شورای نگهبان در تاریخ١٣٨٤/١٠/٢٨ تصویب شد.
  سایت شورای نگهبان رو مشاهده بفرمایید:
  در این قانون تصریح شده بر این اساس، فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ""ساختار هرمی"" با ""شبکه بی‌انتها"" پس از تصویب قانون یادشده ممنوع بوده و کسانی که مبادرت به فعالیت در این شرکت‌ها می‌کنند، تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار خواهند گرفت.
  خب به جملات "ساختار هرمی" و "شبکه بی انتها" توجه بفرمایید.
  پس این دوستان نتورکری که ادعا میکنند این قانون فقط واسه شرکت های هرمی هست یا از کژ فهمی خودشونه یا هم که ...خودتون بهتر میدونید (میشه حتی واسه فالو هم استفاده کرد ،کی به کی هستش، کی به این نکات ریز حقوقی فکر میکنه )
  خب یک راست میریم سراغ اصل قانون:
  1ـ یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام  اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود:
  ماده1ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
  ...
  ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و  توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.
  تبصره ـ پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبل رسیدگی می‌شود.
  خب بنده، هم "ماده ١" ،"بند ز" و"تبصره" رو توضیح میدم واستون.
  "ماده یک" >>>میگه هر فرد حقیقی(یعنی یک ادم) یا هر فرد حقوقی(مثل یک شرکت با سرمایه یا سهام مشخص با سرمایه گذاران وسهامداران مشخص) فعالیتی که بر اساس بند پایینی(که همون بند ز)هست انجام بده مطابق قانون  هایی که خدمتتون  بعدا عرض میکنم باهاش برخورد میشه.
  خب "بند ز" >>> این بند فصل الخطابه دوست عزیز، نتورکر عزیز میخوای باور کن میخوای باور نکن.بند ز میگه: تاسیس هر گونه شرکت یا گرفتن نمایندگی از یک شرکت حالا میخواد داخلی باشه یا خارجی یا عضو گیری در هر بنگاه یا شرکت یا موسسه(بنگاه و شرکت و موسسه از نظر حقوقی،سرمایه ای و مالکان شرکت وشرکا با هم متفاوتند که لازم به توضیح نیست و خللی در موضوع ایجاد نمیکنه چون هر کس که سررشته ای در حقوق داره میتونه با بازی کردن کلمات کارش رو راه بندازه و مجلسی ها و شورای نگهبان خودشون واقف هستن به این موضوع و تمام راه ها رو برای فرار حقوقی و سوءاستفاده ها بسته اند) یا گروه که به منظور کسب درامد ایجاد بشه.حالا چه درامدی از کدوم راه؟ درامد ناشی از "افزایش اعضا" یعنی تشکیل شبکه و زیر شاخه و تیم فروش چند سطحی.در ادامه میاد موضوع رو کاملا باز میکنه دقت بفرمایید"درامد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منافع افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی ادامه یابد"
  ایا واقعا این پیچیده است؟ داره واضح توضیح میده.آقایون،دوستان،نتورکرها واضح میگم ،بند ز میگه"""اگر شرکتی تاسیس بشه، اگر قبول نمایندگی شرکتی بشه یا اگر بنگاه،شرکت،موسسه و حتی گروهی تشکیل بشه(گروه ساده ترین اجتماع هست که از قید قانون در امانه نه اساسنامه شرکتی داره نه سهامش مشخصه نه فعالیتش نه اعضاء اون و نه مالکان گروه یعنی انتها بستن هرگونه سوءاستفاده) که درامد زایی اون از طریق تشکیل نیرو زنجیره انسانی باشه و افراد اون زنجیره بیان واسه درامدشون  تشکیل تیم فروش بدهند این کار خلاف قانونه.این قانون هم شامل بازاریابی شبکه ای و هم دسیسه های هرمی چون قانونی که تا جزئی ترین نکات رو رعایت کرده تهیه کنندگانش و فیلتر شورای نگهبان عقلشون نمیرسه که بین بازاریابی شبکه ای و دسیسه های هرمی تفاوت قائل بشن؟؟؟دوستان خودتون رو گول نزنید در قانون کاملا واضح بیان شده.
  خب تبصره رو هم توضیح بدم.تبصره قانون میگه پرونده هایی که قبل تصویب این قانون تشکیل شده اند با قانون قبلی با این پرونده ها برخورد میشه که شامل شما نمیشه. پرونده هایی که در اینده نه چندان دور واسه شما دوستان نتورکر تشکیل خواهد شد با همین قانون با شما برخورد خواهد شد.
  حالا مجازات نتورکر های حال و مفسدان اقتصادی اینده چه خواهد بود؟؟؟عرض میکنم ،به سایت شورا نگهبان قانون اساسی مراجعه کنید.
  " ماده ٢" این قانون در مورد برخورد با این افراد به وضوح اعلام میکند:ماده2ـ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده(1) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست‌ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
  دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

  یعنی دوست نتورکر که الان داری تیم تشکیل میدی و شاید در اینده تیمت ساخته بشه(بر فرض شکست نخوردنت -این شکست خوردن واژه شماست نه ما-) بر اساس تیمت و پولی که بدست آوردی این مواردت شامل شما میشه:
  ١-تیمت خیلی بزرگ باشه و به قول نت ورکر ها تاپ لیدر باشی،سقف زده باشی،ریوارد زده باشی شاید شامل مفسد فی الارض میشی و اعدام
  ٢-حالا در حد نخاله ها باشی یا خیلی پارتیت کلفت باشه در حد لالیگا(فکر پول رو نکن با پولت نمیتونی مجازات بخری و یا رشوه بدی همه درها بستس) از حبس بیست سال تا پنج سال و ضبط تمامی دارایی هایی که از نت جمع کردی شاملت میشه.
  حالا خود دانی.صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
  مهم مهم مهم مهم مهم
  خیلی مهم
  اینجا رو خوب دقت کنید سر یک جلسه ای که منو دعوت کرده بودند به همین شرکت بادران یکی از لیدرهاشون اومد پلیتیک زد و این قسمت سایت رو واسم گفت که میخوام توضیح بدم واستون که با توپ کاملا پر برید سراغشون.
  (این عده افراد فقط یک قسمت که به نفعشون هست رو وقتی تو دردسر می افتند میگن)
  در ضمن مطمئن باشید هیچ کس این موارد رو واستون توضیح نمیده چون این عمل اسمش هست ابجکشن انداختن تو ذهن مشتری.
  خب دیگه قشنگ دقت کنید
  به سایت شورای نگهبان بر میگردیم.
  در ادامه توضیحات میاد (اگه یادتون باشه گفتیم که دو بار این طرح از مجلس  رفت شورای نگهبان و دفعه اول به خاطر مشکلات و نقض های شرعی و ابهام قانونی  رد شد از طرف همین شورای نگهبان)چرا این طرح رد شد؟
  مشکل و ابهام در همین "بند ز" بوده.
  خب ابهام داخل چی؟ قبلا "بند ز" شامل چی بوده که رد شده؟
  بررسی میکنیم.
  در ابتدا ١-عینا جمله رو اینجا کپی میکنم،٢-سپس شبهه و دلیل و استدلال اون لیدر بادران رو میارم، ٣- سپس نظر تمامی اهل فن رشته حقوق که اساتید بنده و چندین حقوق دان برجسته مشهد هستند(اساتید دانشگاه فردوسی مشهد منو معرفی کردن بهشون ) رو واستون میارم که واستون روشن بشه داستان چیه.
  باس کار رو سپرد به کاردان.
  واسه من اصلا مهم نیست میخواید برید میخواید نرید تو این شرکت ها.منو تو قبر خودم میزارن شما رو تو قبر خودتون
  میلیاردر بشید یک تومن هم به من نمیدید ،بدبخت هم بشید یک تومن از من کم نمیشه(الان یک عده نتورکر میان میگن منفی داری میدی)
  از بحث دور نشیم.
  ١-عینا متن سایت:
   >>>""""دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. این بند، «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.""""
  خب دوستان پس قبلا"بند ز" که دفعه اول توسط شورای نگهبان مبهم بوده و رد شده این بوده که در بالا اشاره شد.
  حالا یعنی چی؟چرا این بند مبهم تشخیص داده شده از طرف شورای نگهبان؟ دوستان بدون اغراق بگم صاف زده به هدف شورای نگهبان
  در "بند ز" دقت کنید دوباره:
  این بند رو ساده تر بیان میکنیم و توضیحات ابهام رو هم بیان میکنیم >>در ابتدا بیان شده هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی(این رو بالا توضیح دادیم و این قسمت کاملا شبیه "بند ز" اصلاح شده است،ابهام از اینجا استارت میخوره و در انتها نمایان میشه) که وعده  کسب درامد از طریق تشکیل شبکه فروش و تشکیل زنجیر های انسانی بده حالا میخواد خواه ١-کالا بفروشه ،٢-خدمات ارائه کنه به افراد ،٣-اجبار به خرید کنه ،٤-حق عضویت بگیره  و تمامی راه های دیگه(شیوه‌های مشابه دیگر یعنی شبکه بسازی و هر کاری بکنی که درامد کسب بشه از تشکیل همین زنجیره)حالا میخواهد جذب افراد خواهان کار و کسب درامد در شرکت به نام و اسم بازاریاب باشد یا هر اسم و عنوان  دیگری ، حالا اون وعده درامدی که شرکت در ازای افزایش شبکه افراد وعده داده بود میخواهد به صورت کالای رایگان باشه(مثلا ماشین بدهند به افراد به صورت مجانی) یا خدمات رایگان باشه به افراد(مثل سفرهای وعده داده شده در کوئست نت،اینو بدونید ،گلدکوئست یکی از شاخه های کوئست نت بود که سکه میداد) یا این که کالا یا خدمات رو کمتر از قیمت واقعی به افراد ارائه بدهند و این کاهش قیمت همون درامد ناشی از افزایش شبکه فروش فرد هست که شرکت وعده داده است، ویا این که اون درامد وعده داده شرکت به صورت جایزه یا درصد باشد.(که همون پورسانت هست که الان در شرکت های به اصطلاح قانونی اعمال میشه)
  خب متوجه شدید؟ یک بار دیگه کلی میگم(این تکرار و مکررات واسه این هست که همه افراد با  درصد مختلف از درک موارد حقوقی بتوانند  کاملا درک کنند قضیه رو امیدوارم ناراحت نباشید از بنده)
  اگر کسی بیاد شرکت بزنه بگه من درامد میدم این درامد در ازای اینه که شما که خواهان کسب درامدی باید شبکه فروش و بازاریاب خودت رو بسازی.در ازای این درامد من میتونم بهت١- پول بدم،٢-کالا بدم،٣-ببرمت مسافرت و سایر خدمات ارائه کنم واست،٤-کالا ها و خدمات داخل جامعه رو من با قیمت کمتر بهت بدمو ٥-جایزه بدم بهت .(اعلام کردیم باید به پلن شرکت ها توجه کرد که این پلن درامدی شرکت اون درامد وعده داده شده ان چی هست،که عموما واسه جذب افراد روش پرداخت درصد یا همان پورسانت انتخاب میشود)
  مهم مهم مهم مهم مهم
  مهم مهم مهم مهم مهم
  هزاران بار مهم اینجا رو دقت کنید.
  امیدوارم تا اینجا تونسته باشم منظورم رو برسونم .
  اما شورای نگهبان اومد گفت این بند مبهمه و شامل همه موارد نمیشه وحتی ، دقت کنید دوستان شاید شامل "معاملات صحیح شرعی و قانونی "بشود.
  ٢-اینجا بود که اقای لیدر شرکت بادران گفت:ببین منظور شورای نگهبان از معاملات صحیح و شرعی و قانونی بازاریابی شبکه ای بوده چون در همه دنیا مورد قبوله و شبکه های هرمی مخاطب قانونه چون داخل سایت نوشته شده :
  """"به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز)(بند ز  که بار اول رد شد توسط شورا نگهبان) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح این بند (همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.""""
  در جواب این افراد باید به اصطلاح تیر خلاص را شلیک کرد و سطل اب یخ رو ریخت رو سر طرف.
  معنای این جمله شورای نگهبان چیست؟ کدام معاملات صحیح شرعی و قانونی؟
  برای جواب دادن به این سوالات و جواب این دست ادم ها که شک دارم حتی یک بار سراغ این سایت ها رفته باشند و هرچه دارند از کارگاه ها و جلسات رفع ابجکشن هست باید عنوان کنم که ٢ جواب برای شما هست:
  ١-اولا بازاریابی شبکه ای یا همان نتورک مارکتینگ(NM) با بازاریابی چند سطحی یا همان مولتی لول مارکتینگ(MLM) متفاوت است.این طرح مجلس اصلا برای قانونی کردن و اجرای"قانون تجارت الکترونیک" (بازاریابی شبکه ای یعنی شبکه و اینترنت یعنی NMنه اینکه شبکه سازی یا به اصطلاح MLM)و جلوگیری از هرگونه سواستفاده و دور زدن های قانونی تصویب شد.اگر دقت کنید در سایت شورای نگهبان سوال کننده پرسیده است:
   "آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکت‌های هرمی است؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟
  که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ می دهد:
  با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و  مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.
  دوستان از این واضح تر؟!!!
  بازم توضیح میدم؛ قانون "تجارت الکترونیک" نه قانون بازاریابی شبکه ای در مجلس تصویب میشه و در "بند ز" این قانون بیان میشه(ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و  توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.)
  یعنی کسب و کار و فروش محصول از طرق فروشگاه های اینترنتی نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.ولی استفاده ازNM  برای انجام فعالیت هایی با ماهیت MLM تحت هر اسمی ممنوعه.
  شورای نگهبان طرحی رو قانون کرد که کسب درامد از طریق تشکیل شبکه فروش بدون انتها و زنجیره انسانی رو با هر اسمی و هر روشی در قوانین تجارت الکترونیکی رو ممنوع کرد.

  ٢-در سایت امده ""به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز)(بند ز  که بار اول رد شد توسط شورا نگهبان) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد.""
  به عبارت "معاملات صحیح شرعی" دقت کنید
  بازاریابی شبکه ای مطلقا صورت شرعی نداره و اکثریت مراجع تشیع ان را جایز نمیدانند(در علم فقه یعنی حرام) و درامد ان را به واسطه عدم انجام هیچ فعالیتی از جانب حتی یک لول بالا تر از فروش زیر مجموعه آن را "اکل مال به باطل" میدانند و ان را حرام و هم ردیف ربا و اعلام جنگ با خدا میدانند.حال در قسمت "رد بازاریابی شبکه ای از طریق شرع فقه شیعه" برای شما دوستان تمامی جنبه های ان را بیان میکنم.
  در انتها بیان کنم بازاریابی شبکه ای به اصطلاح قانونی :
  ١-فقط و فقط یک مصوبه در وزارت بازرگانی سابق هست(صنعت و معدن و تجارت اکنون)
  ٢-دولت از خلاء و ابهام قانون فقط و فقط و فقط واسه درامد خودش سوء استفاده کرده(مالیات بر فروش،مالیت بر درامد بازاریاب،مالیات بر درامد شرکت و ...)وقتش هم برسه چون مصوبه وزارت خونه است و یک صنف هست بازاریابی شبکه ای میشود با بک مصوبه دولت یا حتی تغییر دولت و روی کار امدن یک دولت دیگه کلا در صنف رو تخته کرد.(لطف خودتون برید قوانین تشکیل اصناف و عزل انها ،تصویب و تعلیق مصوبات دولت رو بخونید،حالا متوجه میشید چرا همه دوست دارن سریع تر بارشون رو ببندند و هر روز شرکت ها دارن در پوشش رقابت پلن هاشون رو جذاب میکنند)
  ٣-صحبت های نماینده های مجلس رو بخونید(یک سرچ ساده در گوگل)همه متعجب هستند که چرا برای هر تجارتی که داخل ان پول های عظیم جابجا میشه قانون داریم مثل قانون بانکداری اما واسه نتورک فقط یک مصوبه دولت!!!!!
  ٤-در انتها سر بسته عرض کنم بهتون چون بنده کمی در بطن ماجرا هستم،با گسترش نت ورک کم کم داره صدا ها بلند میشه،از اساتید دانشگاه،روحانیون و مراجع،نمایندگان و ...ولی خب به خاطر وضعیت کشور و تحریم ها و رکود ،دولت مجبوره و این انتخاب بین بد و بدتره ولی یک روز از یک جا میزنه بیرون.(یاد بیارید سخنان مقام معظم رهبری رو که ماه گذشته عنوان کردند "میخواهند کاری کنند که شکم مردم از مال حرام پر بشه"حالا به هر روش بماند که تاثیر لقمه حرام چیه)
  در قسمت بعدی مشکل شرعی رو توضیح میدم.
  سوالی بود در خدمتم.
  بحث شرعی اش که کاملا مشخصه. در مورد شرع هیچ تغییری نیست .
  بازاریابی شبکه ای هم با این روش تا آخر روند از نظر شرعی مشکل داره،
   والسلام نامه تمام!
 • حسن میرانی
 • من فقط میخوام ی پاسخ کوتاه به اون دوستی که مثه همه اونایی که وقتی میگی از نظر شرعی مشکل داره بحث سود بانکی و .. وسط می کشند بگم اولا 9 درصد علما و مراجع سود بانکی حرام میدونند حتی همین چند روز پیش ایت اله نوری همدانی دوباره در این موارد هشدار داد حالا بگذریم اینکه می گی بستگی داره چطور مطلب ادا کنیم من استفتایی که خودم از دفتر ایت الله سیستانی کردم به همراه کد استفتا برات میذارم که به وضوح نام بردم شرکت ها رو دیگه ازین واضح تر      واقعیت اینه ادمی که خوابیده میشه بیدار کرد اما ادمی که خودش به خواب زده نه

  دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی سیستانى - بخش استفتائات

  نام: حسن
  ایمیل:
  hassanmirani7@gmail.com
  کشور: ایران - گرگان
  جنسیت: مرد
  کد استفتاء: 536054
  موضوع: بازاریابی شبکه ای
  —————————

  پرسش: با سلام
  نظر نظر (معظم له) درباره شرکت های بازاریابی شبکه ای مانند شرکت بیز شرکت بادران شرکت پنبه ریز که از طریق بازاریابی شبکه ای محصولات خود را بفروش می رسانند چیت آیا فعالیت در این شرکت ها و فروش محصولات و عضوگیری زیرمجموعه منع شرعی دارد یا خیر
  قابل به ذکر است در این شرکت ها فرد در ابتدا باید از شرکت محصولی را بخرد سپس ان را به چند نفر معرفی کند تا انها هم از شرکت خرید کنند ما بین نفر اول از کل مجموع فروش زیر مجموعه خود پورسانت و سود دریافت میکند و هیچ محدودیتی در تعداد زیر مجموعه نیست تمامی افراد بالاتر از انتهای مجموعه با خرید در شبکه و مجموعه پورسانت دریافت میکنند..

  بسمه تعالى

  آقا (مد ظله) اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمى دهند.

   موفق باشید

  www.sistani.org


  سلام
  تجربیات بد شما نمیتونه یه سیستم و تجارت بزرگ رو زیر سوال ببره
  در مورد شرعی بودن یا نبودنش هم باید خدمتت عرض کنم که همین سودهایی که در قالب بانکداری اسلامی ذاره از ملت گرفته میشه مورد تایید هست؟
  فکر میکنی واقعا شرع مقدس ما کامل داره تو کشور اجرا میشه؟
  نه برادر من.
  درمورد فتوا و استفتاعات جدید هم باید بگم که مورد تایید خیلی از مراجع هم هست.
  وبستگی داره کسی که استفتاع میده بتونه مطلب رو انتقال بده یانه!!!
  و تنها چیزی که داره تو عرصه اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد قدم بر میداره نتورک مارکتینگ هستش.لطفا بخاطر اطلاعات پایین فضا رو مسموم نکنید گناه داره به خدا.
  و ضمنا شما چه بخوای قبول کنی و چه بخوای به این به قول خودت اطلاع رسانی و ارشاد کردن ملت ایران ادامه بدی باز هم این سیستم در چهارچوب قانون به کار خودش ادامه میده.پس خودتو بیشتر از این خسته نکن.مخ ملتم نخور.
  چون خیلی از شما گنده تر هاش اجازه فعالیت به این سیستم رو دادن.
  امیدوارم کمی بسیشتر فکر کنید و زاویه دیدتون رو تغییر بدید.پیروز باشید 
  من یک روز  رفتم یکی از شعب بیز اولش که اینقدر ادم اونجا دیدم داشتم شاخ در میاوردم. به هر حال کافیه با یکی از لیدرها صحبت کنید از فروشگاشون دیدن کنید خیلی واضحه که یه جای کار میلنگه.
  ضمن اینکه الزاما بالا دستی خود ما  آدم بدی نیست اون هم فریب خوردس . یکی از بهترین دوستان من منو معرفی کرد و خیلی هم آدم خوبیه رویاش اینه که یک ساله پولدار بشه چیزی که بالا دستیش بهش گفته . اون هم از بالا دستیش شنیده . جالبش اینه وقتی ازشون پرسیدم کوو اون شخصی که پولدار شده به من نشونش بدید, خبری نمیشه چون هیچکدوم نه خودشون پولی بدست اوردن تا به حال و نه واقعا دیدن کسی پولی به دست بیاره ! نه پول خیلی قلمبه حتی در حد معمولی هم نبوده. همگی فقط داستان شنیدن که یکی هست که بنز سوار میشه تو یکسال تونسته اونو بخره!

  امیدورام هر چه زودتر ریشه این کلاهبرداری از بین بره که هیچی جز تباه کردن زندگی مردم نداره.
  من نه تازه کارم نه متعصب
  تو سه تا شرکت کار کردم و خوبی و بدی هر کدومو می شناسم
  به نظر میرسه شما متعصبی که اینقدر راحت در مورد ادم ها قضاوت می کنی

  biz هم جزو اشغالترین شرکت هاست که متاسفانه جزو گیرنده های قوی عضو جدید هست

  مثل شما مثل کسیه که من بهش میگم چاقو وسیله خوبیه شما میگی دست منو بریده
  خوب شما استفاده اش روبلد نبودی چرا تبلیغ منفی می کنی؟
  البته از کسی که از بازاریابی فقط ابر تجارت و بیز رو شناخته غیر این انتظار نمیره
  حداقل بازاریابی بهت درامد نداشته وقتتو رو این سایت تلف نکن یه کار دیگه شروع کن
  این سایت برای شما اب و نون نمیشه دوست عزیز

  موفق باشی
  پاسخ:
  همین که آب ونون نمیشه خوبه ادعایی نمیکنیم که برای پول است وخیلی ها فکر کنن که به نفعم است
  نه که به نفعم است بلکه خیلی وقت ها وقتم را صرف این کار میکنم واز زندگی شخصی میزنم تا اطلاع رسانی کنم
  خدا کنه که نتیجه داشته باشه وبتونم به همه کمک کنم
  ولی شما سعی کن منطقی تصمیم بگیری
  من اگر شما کار کنی ویا نکنی قرار نیست پولی تو جیب بنده بره شما هم برای خودت یک عقیده داری من اصلا نمیخوام عقیده ام را به کسی تحمیل کنم
  عزیزم بازم خودت باید راهتو انتخاب کنی وسعی کن درست ترین راه را انتخاب کنی
  به این سایت وآن سایت هم قناعت نکن وبرو دفترمراجع پیش چهارتا بزرگتر واقتصاد دان بپرس تا متوجه همه چیز بشی
  بازم خیلی ممنونم که نظر میزاری و پیگیر هستی ولی این کافی نیست وباید بیشتر اطلاع کسب کنی
  انشالله هرکجا که هستی موفق باشی
  واقعا جای تقدیر تشکر داره از بابت این نوشته ای که زحمتش رو کشیدی .
  واقعا متن جالب و بجایی هست

  نمیگم که چند نفر پرزنت کردم که یه چند ده تایی مرررررررررررد با غیرت نتورکی(هههههههه)پرورش دادم.
  ولی دیگه رمقی نداشتم همچین چیزی بنویسم.
  ولی اگه کسی  تو زندگیش هدفی داشته باشه وارد کارم که بشه از جو و فالوو
  و چرندیاتی که میگن میفهمه که خودشون مشکل کار و میدونن چیه که راهشم میدونن چطور پوشش براش بسازن.
  ولی در کل اینجا ایرانه.  چهار صبای دیگه سیستمش عوض یشه و آش و کاسه ای جدید.
  س بهتر که دیگه نزاریم غده بشه برای اشک خودمون و خانواده.

  خولامصب نظر ندین. پلن درآمدزایی هر شرکت رو کار کن اگه پول نداد کار نکن ..من و تو اگه عرضشو نداشتیم ته دل مردمو که نباس خالی کنیم..
  پاسخ:
  بعله حرف شما درست یعنی مال حرام بخوریم
  لیدر های من همش برنامه "پایش" رو موضوع بحث قرار میدادن تا اینکه این کلیپ از برنامه پایش چند قسمت پیش رو بهشون نشون دادم. همشون مات و مبهوت شدن.
  توی این کلیپ، آخر برنامه جمع بندی می کنن که بالای 70% شرکتهای بازاریابی ایرانی، کلاهبرداری هستند!

  لینک دانلود:

  http://s7.picofile.com/file/8247702776/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%DB%8C.mp4.html
  سلام من تجربه ۴روزم رو میگم که میخاستن وارد سیستمم کنن اما من با هزار مصیبت تونستم در برم همش بچه شهرستانی هستن گوشیتم میگیرن یه گوشی ساده مشکی میدن با سیمکارت بعد ۴روز اگه تیم قبولت کنه باید بمونی تهران پیش اونا تا اینکه استیج کامل بشه بعد میتونی چند هفته مرخصی بگیری از تیم بیای خونه البته به گفته خودشون...کلا از پایه مشکل داره خدا رو هزار بار شکر میکنم که تونستم در برم ولم نمیکردن فیلم پخش میکردن یه حرفایی میزدن ادم فکر میکنه تا حالا زندگیش پوچ بوده پدرامون خر حمالی میکردن تا حالا...یکیش سرباز بود پادگانشو ول کرده بود اومده بود یکیش مادر مریضشو تنها گذاشته بود یکیش قید نامزدشو زده بود و و و...همشونم وقتی از خانوادشون حرف میشد چشماشون پر میشد...اکثرا هم بچه معلم و بازنشسته و کسایی که تو زندگی سختی کشیدن و میخان ره صد ساله رو یک شبه برن...لطفا گاگول نباشین دوستان همین 
  با سلام، برادر عزیزم به نظر من شما اشتباه می کنی. تجارت نتورک تجارتی بسیار زیبا و شرافتمندانه است و البته قبول دارم که می توان آن را به شیوه ای کلاهبردارانه هم انجام داد. شاید بتوان این بحث را به موسیقی تشبیه کرد که هم می توان بیشترین لذت های معنوی را در موسیقی ایجاد کرد و هم می توان آن را در حد یک مطرب گری نازل پست کرد. در مورد مراجع هم مراجع زیادی آن را با شرایط قانونی اش بلااشکال دانسته اند، از جمله آیت الله شبیری زنجانی، علوی گرگانی و آیت الله مکارم شیرازی که آخرین فتوای ایشان چنین است. مراجع دیگری هم حکم به حلیت آن داده اند که اگر خواستی برایت اسامی و لینک هایش را بفرستم. اما همین آیات عظام قطعاً شیوه ی متقلبانه و کلاهبردارانه ی نتورک را جایز نمی دانند. در کل فکر می کنم صحبت هایی که داشتی یک طرفه بود و البته شاید خیرخواهانه باشد اما یک طرفه به قاضی رفتن است. در هر حال برایت آرزوی خوشبختی و سلامتی دارم. شاد باشی...
  پاسخ:
  سلام دوست عزیز
  شما راست میگی خود نتورک اشکال نداره ولی نه به این روشی که در ایران داره  پیش میره (مثلا به جای تاکید خرده فروشی تاکید بر زیر مجموعه سازی دارند که خودش میشود هرمی) یا شما اگر همین مستند التهاب شبکه دو سیمارا نگاه کنید میبینید خیلی از این روشهای این شرکت ها با روش های شرکت های هرمی یکسان است.
  درست میگین بابت مراجع ولی 11مرجع گفتن جایز نیست وحضرت آیت الله خامنه ای هم گفته اند که اگر شورای نگهبان تصویب کند مشکلی ندارد ولی همگی میدونیم که اصلا هنوز این طرح به مجلس داده نشده است پس همین جا باید شک کرد که این طرح هنوز توی مجلس نرفته است
  بنده فقط اطلاع رسانی میکنم وعده ای میپذیرند وعده ای نه ولی درکل میگویم در هرصورت پیش چند نفر کارشناس اقتصادی بروید و بپرسید
  بنده هم برای شما آرزوی موفقیت میکنم
  همینطور که خودت گفتی قبلا توی یه شرکت بازار یابی کار میکردی و بهر دلیلی از اون شرکت اومدی بیرون و با تلخی و خاطرات فوقالعاده بد از اون شرکت خارج شدی(که احتمال میدم اون شرکت شاید ابر کهکشان تجارت بوده)و فقط از این کار بد میگی و از تجربه های وحشتناک صحبت میکنی.من فقط میتونم توی این موضوع بگم که تو مثل همون ادم مثل خودت هسی که از دانشگاه اخراج شده و فقط دانشگاه متهم میکنه و از بدیاش میگه چون هیچ خوبی ازش ندیده و فقط میتونه ناامید باشه.....این کار خیلی مجوز های متنوعی از دولت گرفته و هر شرکتی هم از ضوابط تعیین شده خارج بشه منحلش میکنن پس لطفا میخوایی اطلاع رسانی کنی از تجربیات تلخ خودت نگو از مدارک و صحبت های کارشناس ها مطلب و فیلم بزار که هم برای ما راهگشا باشه و هم سایتت یه سایت منفی نباشه یه سایت کاربردی باشهاکثر مطلبی که توی سایت گذاشتی یا از تجربیات تلخ خودت هس یا کلیپ و مطالبی هس که افرادی دخلش حرف میزنن که هیچ اطلاعی ندارن ویا درباره گلدکوییست هس...ممنون
  پاسخ:
  سلام دوست عزیز شما وبلاگ رو کامل نگاه کن بعد بگید از کارشناس ها نظر نگذاشتم
  عزیز این مثال که میزنی خیلی خوب است نمیگم همه ی کاراشون بد ولی معایبش بیشتر از حسن هاش است که این حسن هارا از بین میبره
  عزیز دل شما همین صفحه اول هم ببینی میبینی از باشگاه خبرنگاران خبر است و....نظر مراجع چی حتما اونم قبول نداری یا دروغ است برات مدرک گذاشتم
  حرف کارشناس دیگه بهتر از دکتر عباسی میشناسی از ایشونم خودم شخصا گرفتم که گذاشتم توی وبلاگ ببینید بعد تهمت بزنید
  عزیز شما کار کنید یا نکنید قرار نیست هیچ پولی تو جیب بنده بره و چون خیلی از افراد را دیدم که ضرر کردن وهمچنین خودم دوست ندارم هیچکس دیگه گول بخوره
  خداییش بالاسریات راست میگن کار مجوز داره ولی اکثر کارهاشون خلاف قانون است (البته قانونی که تو مجلس نرفته است)
  شما اگر تو تلگرام عضو بشید میبینید خیلی چیزها رو با دقت بیشتر ومنابع کارشناسی بیشتر گذاشتم
  عزیز به حرف من هم گوش نکن برو پیش یک اقتصاد دان برو پیش یک مرجع دینی و... بپرس شاید هم من اشتباه کنم
  در هر صورت برات آرزوی موفقیت میکنم
  سلام 
  جناب آقا مهدی درآمد نت ورک آمریکا برابر مجموع درآمد های هالییوود و راگبی آمریکاست
  بدهی 17 ترلیون دلاری آمریکا چه ربطی به این داره جنگ کردن توش موندن چو به چی ربط میدی
  دوستان لطفا بی احترامی به شرکتهایی که دارای مجوز هستند نکنید همه جا خوب وبد هست اگر یکی کار غیر اخلاقی بکنه آیا درسته که کل اون صنعت رو زیر سوال ببریم.این صنعت اگر درست اجرا بشه و با انگیزه خیر میتونه به خیلیها که در زندگیشون بی هدف شدن کمک کنه هم از نظر مادی هم از نظر معنوی
  پاسخ:
  سلام دوست عزیز دقیقا حق باشماست وهیچ شکی نیست که حرفه تون صحیح است ولی اگر درست کارکنند
 • همون انسان
 • میخوای مدرک نشونت بدم 
  پاسخ:
  با سلام خدمت شما اگر مدرکی دارید که معتبر است ومجلس تصویب کرده بفرستید تا همه درجریان قرار گیرند شاید من اشتباه میکنم وشما یه چند پله ای جلوتر هستید لطفا بفرستید وهمه بدونن
  گند نزنید تو شغل لایحه رفت مجلس تاییدم شد چی میگی پنج سال پنج سال مردمم داری به ی سمت دیگ میبری تو تو بیز کار میکردی خودتم میدونی بیز اشغاله پس سر شرکتای دیگ نزن من الان دارم ماهی هجده در میارم پس خالی نبند مردمم گمراه نکن

  پاسخ:
  باسلام عزیز کی تصویب شده که هیچ کس خبر نداره وفقط شما خبر داری؟
  بعدشم عزیز بنده تو بیز کار نکردم
  وعزیز دلم میل خودت است من که بزور افکار ونظراتم را بهت نمی گم وشما میتوانید انتخاب کنید
  ودر ضمن اون شرکت ها هستن که این کار را میکنن وشما بهتراست به جای جبهه گیری این قدر ساده نباشید واز 4نفر اقتصاد دان وبزرگ تر مشورت بگیرید
  حالا یه کاری میخوای بکنن 4بیکارمث منو شماها بریم سرکار هی شماها بیاین بزنین تو این سرکار.کاربهتری سراغ دارین؟اصلا ماهیانه یک تومن به من بده من اینومیزارم کنار.شماها که نمیخوای کارکنین بزارین چندتا دیگه کارکنن؟حیف یک کارراه بندازین منتظرین یه کار راه بیوافته تواین کشور وشماها بزنین توسرش
 • محمد شیرازی
 • سلام
  از این مطلب شما در این لینک استفاده کردم
  با تشکر
  سلام دوستانی که بدون آگاهی وارد این سیستم میشوند بدانن که این صنعت بازاریابی شبکه ای که 60 سال است در دنیا شکل گرفته برید سابقه یاقتصادی اون کشور یابهتره بگویم کشورها رو مطالعه کنند و ببینند که در چه منجلابی افتادند که نمنه بارزش متاب سقوط آزاد است که پیشنهاد میکنم حتما بخونین امریکا با17ترلیون دلار بدهی توی اینکارش مونده و نمیتونه خودشو جمع کنه اونوقت تازه این سیستم رو داریم تو کشورمون پیاده میکنیم وای به حال ما که داریم پایه و اساس یک فرهنگ مفسد و پوچ رو در کشور نهادینه میکنیم......وای مگر ازپس امروز فردایی نباشد
  باسلام راست میگی الان من چد وقتیه درگیر اطلاعات جمع کردن هستم کلا مشکل داره سیستم خدا پدر ومادرت رو بیامرزه که اطلاعات مفیدی در این وبلاگ قرار میدهی
  نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
  اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.